Webovská grafika
Max points
10
Deadline
12.01.2014

Interaktívny 3D model na webe

Pomocou WebGL zobrazte na webe interaktívny 3D model. Model musí byť načítaný a otextúrovaný. Za interakciu sa nepovažuje pohyb kamery. Myslí sa tým napríklad animácia modelu reagujúca na klik alebo pohyb myšou. Môže ísť napríklad aj o procedurálnu animáciu (objekty utekajú pred myšou). Opäť platí, že sa snažte o zhodu s témou projektu. Odovzdaný ZIP obsahuje webstránku so zabudovaným interaktívnym 3D modelom a README file s popisom interaktivity a ovládania.

Upload

Pre uľahčenie práce s WebGL je vhodné použiť nejakú knižnicu, napr. Three.js alebo GLGE. Prípadne môžete použiť aj iný framework, ako napr. x3dom. Nutnou podmienkou je, aby na zobrazenie modelu v prehliadači nebolo potrebné inštalovať prídavný plugin.


Powered by nAIS  |  Public beta test  |  Please, report errors to: Matej Novotný