Webovská grafika

Cvičenia

Rozvrh

Každý týždeň je nejaká téma, ktorá sa preberá na všetkých cvičeniach, takže na cvičenia môžete chodiť v ľubovoľný deň.

 

1. týždeň 23.9. - 27.9.

Úvodné informácie o cvičeniach, zadaniach a bodovaní v pdf

2. týždeň 30.9. - 4.10. - Inkscape

prezentácia v pdf


Bonusová úloha za 0,5 boda: Urobte logo na jednu z nasledujúcich tém:

Použite pri tom tieto techniky:

Odovzdávanie na cvičeniach alebo mailom na: uhlikova@sccg.sk do 11.10.2013. Mailom je nutné poslať logo aj v svg formáte. 

Návody a tutoriály:

3. týždeň 7.10. - 11.10. - Gimp

prezentácia v pdf           

Bonusová úloha za 0,5 boda:

Zlepte tieto 2 fotky: kone.jpg a pozadie.jpg. Koníkom treba odstrániť pozadie a vložiť ich do druhej fotky (pozadie.jpg). Výsledok by mal vyzerať prirodzene. Pozadie treba preklopiť, aby sedeli tiene. Ďalej treba niečo vyretušovať, niečo rozmazať, doladiť farebnosť jednej a druhej fotky, úmerne zmeniť velkosti, ...

Odovzdávanie na cvičeniach alebo mailom na: uhlikova@sccg.sk do 18.10.2013.

Návody a tutoriály:                            

4. týždeň 14.10. - 18.10. - HTML

prezentácia v pdf

5. týždeň 21.10. - 25.10. - CSS

prezentácia v pdf

Bonusová úloha za 1.5 boda

6. tyzden 28.10.2013 - 1.11.2013 Javascript a jQuery

7. tyzden 4.11.2013 - 8.11.2013 Javascript a jQuery a HTML5 Canvas

8. tyzden 11.11.2013 - 15.11.2013 Javascript a HTML5 Canvas

9. týždeň 18.11.2013 - 22.11.2013 - WebGL

          3D na webe prezentácia v pdf
          WebGL Example
          Three.js White Square
          Three.js Cube

10. týždeň 25.11. - 29.11. - Three.js

          Knižnica Three.js
          - cesta k addonu do Blendra pre export modelov vo formáte .js:
          mrdoob-three.js-f396baf/utils/exporters/blender

          stemkoski.github.io/Three.js - množstvo príkladov využitia knižnice Three.js

          Načítanie modelu prostredníctvom Three.js
          Model s animáciou

          Bonusová úloha za 0,5 boda:
         

Vytvorte interaktívnu scénu podľa nasledujúcich inštrukcií:

Odovzdávanie na cvičeniach alebo mailom na: uhlikova@sccg.sk do 6.12.2013.

11. týždeň 2.12. - 6.12. - Konzultácie HTML, CSS

12. týždeň 9.12. - 13.12. - Konzultácie JavaScript, jQuery

13. týždeň 16.12. - 20.12. - Konzultácie WebGL

Ak chcete prísť konzultovať WebGL, tak mi najprv napíšte mail na uhlikova@sccg.sk s tým, čo chcete konzultovať a kedy chcete prísť.


Powered by nAIS  |  Public beta test  |  Please, report errors to: Matej Novotný