Webovská grafika
Signed up: 12 / 12
Deadline
22.12.2013

RIA: GRAFVIEWER

Aplikácia pre vstupné dáta vykresli graf.

Nech sú možnosti pre vykreslenie minimálne týchto typov grafov:

o    stĺpcový (pic)

o    kruhový (pic)

o    spojené body (pic)

 

Dáta nech sú načítavané z JSON súboru. Musí sa dať prepínať medzi rôznymi typmi grafov.


Powered by nAIS  |  Public beta test  |  Please, report errors to: Matej Novotný