Webovská grafika
Signed up: 9 / 12
Deadline
22.12.2013

RIA: TrafMa HRA

Naprogramujte v Javascripte minihru, ktorej pointou bude mierenie a strieľanie guličkou do objektov.

Napríklad: rôzne bubble hry, biliard, bowling a pod.

 

Hra musí:

·         mať v sebe zahrnutý systém pre vystrelenie a pohyb guličky a jej reakcie na okolie

·         obsahovať niekoľko levelov, ktoré sú načítavané z externého zdroja (JSON, txt, podľa ľubovôle)

·         obsahovať adekvátnu grafiku

·         mať systém bodovania, rôzne body za reakciu s rôznymi typmi objektov. Objekty môžu mať kladné aj záporné bodové hodnotenie.

 

Bonus: Hra by si mohla ukladať najlepšie bodové hodnotenia a vedieť ich prezentovať.


Powered by nAIS  |  Public beta test  |  Please, report errors to: Matej Novotný