Webovská grafika
Signed up: 3 / 12
Deadline
22.12.2013

RIA: VyhniSa HRA

Naprogramujte v Javascripte minihru, ktorej pointou bude uhýbanie sa, poprípade rozhýbanie, pred pohybujúcim sa objektom.

Napríklad: rôzne hry typu 'Sheep': nažeň/dotiahni objekty do cieľa a pod.

Hra musí:

·         mať v sebe zahrnutý systém pohybu objektov a zisťovanie vzdialenosti medzi nimi a myškou, poprípade detekciu dotyku

·         obsahovať niekoľko levelov, ktoré sú načítavané z externého zdroja (JSON, txt, podľa ľubovôle)

·         obsahovať adekvátnu grafiku

·         mať systém bodovania, rôzne body za reakciu s rôznymi typmi objektov. Objekty môžu mať kladné aj záporné bodové hodnotenie.

 

Bonus: Hra by si mohla ukladať najlepšie bodové hodnotenia a vedieť ich prezentovať.


Powered by nAIS  |  Public beta test  |  Please, report errors to: Matej Novotný