Webovská grafika
Signed up: 3 / 12
Deadline
22.12.2013

RIA: (náročnejšie) Interaktívne video

Naprogramujte v Javascripte aplikáciu, ktorá bude prehrávať videá a zároveň interaktívne videá, ktoré po prehratí zvolenej pasáže dajú používateľovi možnosť ako má video ďalej pokračovať.

Príklad rozvetveného videa: http://www.survivetheoutbreak.com/. Aplikácia musí:

·         vedieť načítať JSON, v ktorom budú zapísané id videa, url videa a id-čka videí, z ktorých má používateľ pokračovať

·         na viditeľnom mieste vykresliť stromovú štruktúru prehrávania rozvetveného videa, kde uzly budú miesta rozhodovania a hrany budú symbolizovať samotné videá

·         medzi hranami bude ešte uzol ukazujúci, ktoré video sa práve prehráva a koľko z neho je už prehrané

 

Video si musíte zadovážiť sami.


Powered by nAIS  |  Public beta test  |  Please, report errors to: Matej Novotný