Webovská grafika

Toto je stránka z akademického roku 2013/2014. Nová stránka predmetu wega.nais.sk je už hotová. Prosím, zaregistrujte sa na stránke čo najskôr a vyberte si jednu z piatich tém pre váš projekt.

 

Informácie o predmete Webovská grafika

Cieľom predmetu je sprostredkovať základné vedomosti a zručnosti v tvorbe grafiky a multimédií pre webovské prostredie. Slúži ako doplnok k iným, programátorskejšie orientovaným, predmetom. Zameriava sa na dizajn grafiky a interakcie pre web, na nové trendy aj základné princípy webdizajnu a na integráciu aplikácií a 3D obsahu do webu.

Prednášajúci a cvičiaci

doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD. pre odbory MAT a INF, prednáška je vo štvrtok o 14:50 v akváriu XI

Matej Novotný, PhD. pre odbor AIN, prednáška je vo štvrtok o 14:50 v sále B

Cvičenia prebiehajú pod vedením Ivky Uhlíkovej, Kamila Maráza a Martina Vesela

Hodnotenie

Predmet je hodnotený na základe testov na prednáške (50 bodov) a odovzdaného projektu na cvičeniach (50 bodov). Na absolvovanie predmetu je nutné dosiahnuť viac ako 25 bodov na prednáške aj na cvičeniach.

Testy

Test preveruje teoretické znalosti z odprednášanej látky. Ukážkové testy sú zverejnené tu o kúsok nižšie, aby ste sa mohli pripraviť na formu a rozsah kladených otázok a aby sme tým pádom nemuseli písať opravný test.

Ukážkové testy pre MAT a INF: midterm , final
Ukážkový test pre AIN: final (AIN má iba jeden test na konci semestra)

Projekt

Projekt na cvičeniach simuluje reálnu zakázku dizajnéra, ktorý má vytvoriť webovú prezentáciu svojmu klientovi.

Za neskoré odovzdanie (maximálne však do jedného týždňa po deadline) je možné získať maximálne polovicu bodov.

Na cvičeniach máte možnosť nabrať potrebné praktické zručnosti k výrobe projektu (práca v graf. editoroch, programovanie internetovej aplikácie a 3D modelu) a tiež konzultovať svoje projekty a prekážky, na ktoré narazíte. Bližšie info o jednotlivých aktivitách projektu, podmienky, termíny, návody a doplnkové materiály nájdete v sekcii Aktivity.

Témy projektov

Každý projekt simuluje zákazku pre klienta z istej oblasti. Na výber je viacero oblastí, z ktorých každá sa vyznačuje iným prístupom k zvoleným výrazovým prostriedkom a celkovému dizajnu. Tieto témy sú navrhnuté tak, aby uspokojili aj serióznejšie aj uletenejšie ladených študentov a zároveň tak, aby ste si precvičili svoje schopnosti na netriviálnom zadaní.

Počet študentov prihlásených na konkrétnu tému je limitovaný, preto si premyslite a prihláste svoju tému čo najskôr. Výber tém a ich bližší popis nájdete v sekcii Aktivity , kde sa môžete aj na tému rovno prihlásiť.


Powered by nAIS  |  Public beta test  |  Please, report errors to: Matej Novotný